Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Mersin University, Instıtute Of Scıence, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Electrochemical synthesis and characterization of sulfonated polythiophenes and aniline-thiophene copolymers

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  Polipirol, politiyofen, poliindol ve alaşımlarının elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu

  Mersin University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)