Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Gazi University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

 • 2010 - 2018 Associate Professor

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -

 • 2008 - 2009 Assistant Professor

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -

 • 2004 - 2008 Assistant Professor

  Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry

 • 1999 - 2004 Research Assistant

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 1995 - 1998 Research Assistant

  Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry

Managerial Experience

 • 2015 - 2022 Deputy Head of Department

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)