Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Dr), Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Gazi University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Bazı 4,5-diaril-2-okso-3H-1,3-oksozol yapısındaki bileşiklerin sentezi ve selektif COX-2 inhibitör aktivitelerinin belirlenmesi üzerine çalışmalar

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  3-sübstitüe 2-benzoksazolinon türevi bileşiklerin sentezi ve analjezik aktiviteleri üzerinde çalışmalar

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Yl) (Tezli)