Aşırı renklenme gösteren santral keser dişin seramik veneer restorasyon ile minimal invaziv tedavisi: Olgu bildirimi.


TAŞ N., EĞİLMEZ F. , ÇEKİÇ NAGAŞ I.

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018