A New Test Based on Parametric Bootstrap Method for Testing the Homogeneity of Variances


GÖKPINAR E. , GÖKPINAR F.

20. Uluslarrası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 12 - 14 Şubat 2020

  • Yayın Türü: Bildiri