Kolonoskopide Çekal Polip İmajı Veren İnverte Apendiks Güdüğü


Creative Commons License

Kozan R.

Kocatepe Tıp Dergisi, vol.19, no.1, pp.24-26, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Kocatepe Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.24-26

Abstract

Çekumda kitle imajına yol açabilen inverte apendiks güdüğü apendektominin oldukça nadir komplikasyonlarından biridir. Kolonoskopide apendiks invajinasyonu veya inverte güdük polip ya da tümör görünümü vererek yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenden dolayı biyopsiden geniş rezeksiyona kadar değişen çeşitli tedaviler uygulandığı görülmektedir. Kolonoskopik tanı konulan hasta sayısı oldukça az olup kolonoskopik tedavi yaklaşımları olası peritonit riski göz önünde tutularak seçilmiş hastalarda uygulanabilir. Bu yazıda snare polipektomi sonrası tanı konulan, kolonoskopide çekal polip imajı veren inverte apendiks güdüğü olgusu sunulmuştur. Özellikle apendiks orifisi düzeyine lokalize lezyonlarda inverte güdük ya da intussepsiyon ihtimalinin akılda tutulması gerektiği, kolonoskopik yaklaşım ile tedavinin de seçenekler arasında olabileceği vurgulanmak istenmiştir.