İnme Hastalarında Kısıtlayıcı Zorunlu Hareket Tedavisi Temelli Telerehabilitasyon Uygulamaları


SAYGILI F., ELDEMİR S., GÜÇLÜ GÜNDÜZ A.

Adnan Menderes University, vol.6, no.2, pp.394-404, 2022 (Peer-Reviewed Journal)