Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kentleşme Modelleri ve Eko Kent Yaklaşımları


ERDOĞAN E., YÜKSEL Ü.

GAP IV. Uluslararası Mühendislik Kongresi, 8 - 10 May 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes