Melia azedarach L. Bitkisinin Kolinesteraz ve Tirozinaz Enzim İnhibisyonu, Antioksidan ve İnsektisit Aktivitesi ile Genotoksisitesi ve Fitokimyasal İçeriği Üzerine Çalışmalar


ERDOĞAN ORHAN İ. , ŞENOL F. S. , Güner E., ÖZTÜRK N., ÇAĞLAR S. S. , EMECEN G., ...Daha Fazla

19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT-2010), Türkiye, 27 - 30 Ekim 2010

  • Basıldığı Ülke: Türkiye