3.Kuşak LED ışık Cihazlarının Bulk-fill Kompozitlerin Polimerizasyon Dönüşüm Dereceleri Üzerine Etkisinin Araştırılması


AKGÜL S. , BOYDAŞ F., YIKILGAN İ., ÖMÜRLÜ H.

Restoratif Dişhekimliği 22.Uluslarası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım - 02 Aralık 2018