Lisans ve lisansüstü dişhekimliği öğrencilerinin empatik düşünme eğilimlerinin incelenmesi


Arslan B., TUNCER C. , CANIGÜR BAVBEK N. , ÇELİK B. , BALOŞ TUNCER B.

TDB 24.uluslararası diş hekimliği kongresi, 27 - 30 Eylül 2018