Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Sırasında Hemşirelerin Yaşadıkları Deneyimler: Kalitatif Bir Çalışma Örneği


ERDOĞAN B., YILDIZ S.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text