Mimari Tektoniğin Evrimi: Dijital Tektonikler Üzerine Bir Değerlendirme


SABUR H. B. , ARSLAN SELÇUK S.

1. Uluslararası GAP Zirvesi, Sosyal Bilimler Kongresi, 04 Mayıs 2018