A SCANNING OF BEGINNER UKULELE METHODS AND A REVIEW OF SELECTED METHODS


Berkant Durmaz İ., Tecimer B.

ASOS, no.141, pp.432-456, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29228/asos.69827
  • Journal Name: ASOS
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.432-456
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Ukulele hem dünyada hem de ülkemizde popülerliği gün geçtikçe artmakta olan bir eğitim müziği çalgısıdır. Bunun en büyük nedenleri arasında ukulelenin tınısının çok sevilmesi, bir eşlik çalgısı olması, kolay taşınabilir, kolay çalınabilir ve öğretilebilir, düşük maliyetli olması bakımından kolay temin edilebilir olması gelmektedir. Müzik eğitiminde kullanılabilirliği bakımından önem teşkil eden bu çalgının öğrenilmesi ve öğretilmesi için yazılmış birçok başlangıç düzey ukulele metodu bulunmaktadır. Bu araştırma tüm başlangıç düzey ukulele metotlarının taranmasını ve elde edilen metotların belirlenen kriterler doğrultusunda doküman analizi yapılarak incelenmesini amaçlayan nitel bir araştırmadır. Alanında yapılan ilk araştırma olması bakımından bu çalışma ile ukulele öğrenmek ve öğretmek isteyen müzik öğretmenleri için yol gösterici bir kaynak sunmak hedeflenmiştir. Literatür taraması sonucu ülkemizde ve diğer ülkelerde olmak üzere toplamda 94 adet başlangıç düzey ukulele metotu yazıldığı tespit edilmiş ve tamamına bulgular bölümünde yer verilmiştir.  Bu metotlardan ulaşılabilen 26 adet başlangıç düzey ukulele metotu nota öğretimi, ritim öğretimi, teorik çalışmalar, teknik çalışmalar, dağarcık ve kapak düzeni gibi kriterlerin bulunma durumu açısından içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, incelenen başlangıç düzey ukulele metotlarının içerik bakımından farklılık gösterdiği görülmüştür. İncelenen metodlardan sekizinin içerik bakımından diğer metotlara kıyasla daha zengin bir içeriğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Müzik eğitimcilerinin ukulele öğretiminde tek bir metoda bağlı kalmak yerine birden fazla metottan yararlanmasının faydalı olabileceği gibi çeşitli önerilere de çalışmada yer verilmiştir.