“Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” , 7-8 nisan 2017, Uludağ Üniversitesi, Bursa.


YALÇIN P.

“Uluslararası Geçmişten Günümüze Bursa’da Frankofoni Sempozyumu”, 7-8 nisan 2017, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 7 - 08 Nisan 2017