DETERMINATION OF THE PERFORMANCE-GRADES OF SURFACE TREATMENT BINDERS IN TURKEY


Saglik A., Arıkan Öztürk E.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.29, pp.689-698, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
  • Page Numbers: pp.689-698
  • Keywords: Surface treatment, surface performance grade (SPG), SUPERPAVE, IMPROVEMENT, BITUMEN
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bitumen industry inclines rapidly to grading of the performance of bitumen for all temperature conditions that may affect bitumen such as high, medium, and low temperatures by tests depending on mechanical and rheological properties rather than physical properties. Contrarily in Turkey, the grading system that depends on the penetration test for one single temperature value is still being utilized. In this study, Surface Performance Grades (SPG) are determined according to "Performance-Graded Binder Specification for Surface Treatments" developed by Texas Highway Department; and SPG bitumen selection table that shows which bitumen can be used in the surface treatments is established according to the maximum and minimum pavement temperatures for different penetration grade's bitumen samples belonging to Kirikkale, Izmit, Aliaga, and Batman refineries.
Bitüm endüstrisi hızlı bir şekilde bitümün; yüksek, orta ve düşük sıcaklık olmak üzere maruz kalabileceği bütün sıcaklık şartlarında, performansının, fiziksel özelliklerinden ziyade mekanik ve reolojik özelliklerine bağlı olarak test edildiği bitüm sınıflamasına doğru yönelmektedir. Türkiye’de ise halen tek bir sıcaklıkta yapılan penetrasyon deneyine bağlı sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Kırıkkale, İzmit, Aliağa ve Batman rafinerilerine ait farklı penetrasyon sınıfındaki bitümlerin, Teksas Karayolu İdaresi tarafından geliştirilen “Sathi Kaplamalı Yollar İçin Performans Sınıfı Bitümlü Bağlayıcı Şartnamesi”ne göre SPG (Surface Performance Grade) performans sınıfları tespit edilmiş ve maksimum-minimum kaplama sıcaklıklarına göre Sathi kaplamalarda hangi bitümün kullanılabileceğini gösteren SPG bitüm seçim tablosu oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: Sathi Kaplama, sathi kaplama performans sınıfı, SUPERPAVE