Kompozit ve alüminyum malzemeden yapılmışbal petek yapıya sahip profillerin ezilme performanslarının sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmesi


ALTIN M.

International Conference on Technology and Science, 13 - 15 Aralık 2018