Kök Kanal Tedavisi Yapılmış Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerin Radyografik Takibi: 2 Olgu Sunumu


BULAK N., UZUN Ö.

8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10 - 13 Mayıs 2018