Ortaokul öğrencilerinin spora özgü psikolojik yetenek seviyelerinin incelenmesi


özcan v., GÜNAY M.

15. uluslararası spor bilimleri kongresi, 15 - 18 Kasım 2017