Çok Amaçlı Optimizasyon Problemlerinin NSGA-II Yaklaşımı ile Çözümü


KOCATÜRK A. , ALTUNKAYNAK B.

X. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24 - 26 Nisan 2019