α-Amylase and α-glucosidase inhibitory and antimicrobial activities of Ferulago blancheana and F. trachycarpa


KARAKAYA S., ÖZBEK H., ŞİMŞEK D., GÖZCÜ S., GÜVENALP Z., YUCA H., ...Daha Fazla

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences Technologies, 10 - 13 Eylül 2017