Evre II Rektum Kanserli Hastalarda Oxaliplatin Tedavisinin Sağkalım Verileri Üzerine Etkisi


Doğan M., Güven Z. T. , Uncu D., Algın E., Bal Ö., YAZICI O. , ...Daha Fazla

12. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye