BCG Aşısı Yapılan ve Kronik Granülamatöz Hastalık Tanısı alan Bir Olgu Sunumu


METİN A., ERGEN S., UYSAL G., ŞAYLI T., ASLAN A. T.

42. Türk Pediatri Kongresi, Türkiye, 15 - 20 Mayıs 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye