BEL AĞRILI HASTALARIN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE AĞRI ŞİDDETİ VE BEL AĞRI VE FONKSİYON ÖLÇEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


MARAŞ G., ÇITAKER S. , MERAY J. , ALTINDAĞ E., YILMAZ Ş.

I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ, 5 - 08 Ekim 2017