Sınıf öğretmenliği eğitiminde sosyal bilgiler alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi


TÜRK N., UZUN E. B.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 Nisan 2017