(1-Benzil-1H-1,2,3-Triazol-4-il)(Fenil)Metanon Türevlerinin Sentezi ve Mycobacterium Tuberculosis Basili Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


YAĞIZ ERDEMİR G. , türkmen y., demirel f., YÜKSEL MAYDA P., ALTUNDAŞ A.

8.International Drug Cehmistry, Antalya, Türkiye, 27 Şubat - 01 Mart 2020

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye