Hemşirelerin Üriner İnkontinansa İlişkin Bilgi, Tutum, Uygulama veBunlara İlişkin Engelleri


ÇALIŞKAN N., GÜLNAR E., AYDOĞAN S., TURAÇ N.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text