Hemşirelerin Üriner İnkontinansa İlişkin Bilgi, Tutum, Uygulama veBunlara İlişkin Engelleri


ÇALIŞKAN N. , GÜLNAR E., AYDOĞAN S., TURAÇ N.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018