MİMARLIK VE ENDÜSTRİ 4.0 EŞLEŞMESİ


Creative Commons License

İLERİSOY Z. Y., SARICIOĞLU P., SOYLUK A.

Yapı, vol.464, pp.12-17, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 464
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Yapı
  • Page Numbers: pp.12-17
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Modern sanayi gelişiminin günümüzde geldiği nokta 4. Endüstri devrimi olarak adlandırılır. 2011 Almanya Hannover Fuarı’nda ilk kez gündeme getirilen Dördüncü Endüstri Devrimi kısaca sanayinin dijital değişim ve dönüşümü olarak tanımlanır. Endüstri 4.0’ün teknolojik gelişmelerle beraber üretim dinamiklerini değiştirmesinin yansıdığı alanlardan biri de mimarlıktır. Endüstri 4.0’ün getirdiği dijital devrim, mimarlık ve inşaat alanında teknoloji arakesiti ile beraber tasarım aşamasından yapım aşamasının sonuna kadar yer alır. Bu bağlamda çalışmada, Dördüncü Endüstri Devrimi ile beraber özellikle üretim alanında kullanılan prensiplerin ve getirdiği yeni teknolojilerin mimarlığa yansımasını sorgulamak temel amaçtır. Kapsam olarak, Endüstri 4.0 ve prensipleri, yeni teknolojilerin neler olduğundan bahsedildikten sonra bu teknolojilerden günümüzde mimarlık ve inşaat alanında kullanılanlar irdelenmiştir. Bu kapsamda elde edilen bulgular, teknoloji bağlamında Endüstri 4.0’ün mimarlıktaki yansıması olarak karşılaştırma ve eşleştirme yöntemiyle ele alınır. Çalışma, Endüstri 4.0’ün getirdiği yeni teknolojilerin mimarlığa yansıması olarak sınırlandırılmıştır. Sonuç olarak, Endüstri 4.0 ve mimarlığın teknoloji arakesitiyle buluştuğu ve ilişkili oldukları noktalar saptanarak Endüstri 4.0 teknolojilerinin mimarlık alanında günümüzdeki ve gelecekteki tasarım ve üretim sürecindeki etkileri belirlenmiş, yaşanabilecek gelişmeler hakkında öngörülerde bulunulmuş ve mimarlık teknoloji ilişkisi Endüstri 4.0 aracılığıyla sorgulanmıştır.