tipi bir Stirling motorunun deneysel olarak incelenmesi


KARABULUT H. , YÜCESU H. S. , ÇINAR C. , AKSOY F.

10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 9 - 10 Ekim 2008