4. 5. 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Otantik Öğrenme Yaklaşımına Göre İncelenmesi


ÖNGER S., GÜRGİL F.

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), 3 - 05 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri