Sıcak Ortamda Yapılan İki farklı Dayanıklılık Antrenmanının Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi


KIYICI F., CİCİOĞLU H. İ.

11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10 - 12 Kasım 2010