SYNTHESIS AND ANTIPROLIFERATIVE EVALUATION OF NOVEL ISOXAZOLE-PIPERAZINE HYBRIDS


ÇALIŞKAN B. , Sinoplu E., İbiş K., AKHAN GÜZELCAN E., ATALAY R., BANOĞLU E.

RICT 2018, 4 - 06 Temmuz 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri