DİMETOAT’IN SIÇAN BEYİN DOKUSU ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİ VE FERULİK ASİTİN KORUYUCU ROLÜ


Köken T., KALENDER Y.

4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARKONGRESİ, 21 - 23 Şubat 2020