Pisa 2012 verilerine göre Türkiyedeki öğrencilerin fen bilimleri okur yazarlığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve karşılaştırılması Finlandiya ABD İsrail


Kaya V. H. , Doğan A.

ICQH 2016, 24 - 25 Kasım 2016