Uterus kanserleri


ÖZGÜL N., AKIN E., KURU O., AKDEMİR Ü. Ö., KİTAPÇI M. T.

Türkiye Klinikleri Nükleer Tıp Özel Konular - Jinekolojik Kanserlerde PET/BT’nin Yeri, pp.19-24, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)