Apodiphus amygdali Heteroptera Pentatomidae de dişi üreme sisteminin morfolojik ve histolojik yapısı


ÖZYURT N. , CANDAN S. , SULUDERE Z.

First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24 - 27 Eylül 2012

  • Yayın Türü: Bildiri