2-pridinkarbaldehit tiyosemikarbazon Schiff Bazı komplekslerinin yarı iletkenlik özellikleri,


Aydogdu Y., BALABAN GÜNDÜZALP A. , yakuphanoglu F., Özmen D., Şekerci M., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü.

XV. Ulusal Kimya Kongresi Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2001

  • Basıldığı Ülke: Türkiye