Ni Au AlGaN AlN GaN Çoklu Yapıların Ara Yüzey Durum Yoğunluğu Profili


ŞAFAK ASAR Y. , USLU H., TAŞÇIOĞLU İ., ÖZBAY E.

Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, Turkey, 15 - 16 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey