KARAYOLU-DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ


Orhan M.

Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Gazi Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Yollar, kan dolaşımını sağlayan ana ve kılcal damarlar gibidir. Bu yüzden, ülkelerin hayatiyetindeki önemini daha fazla anlatmaya gerek yoktur. Dolaşım sirkülasyonu düzenli çalıştığı takdirde, nasıl sağlıklı kişiler oluşuyorsa, benzer şekilde, ülkeler için de; sağlıklı gelişme söz konusudur. Ders notları şeklinde düzenlenmiş bu eser, Karayolu ve Demiryolu kavramları, trafik terimleri, projeye ve yol inşaatına ait kriterlerin alınmasında gerekli teorik ve pratik bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenmeye çalışılmıştır.

İnşaatçılar için YOL, bir yapı türü olup, diğer yapım sistemleri gibi değerlendirilmektedir. Bu yüzden, yapıma ait kriterlerin (Standardların, uygulamalardan elde edilen tecrübelerin) çok iyi ortaya konulması gerekir. Kısaca bütün bu bilgiler proje aşamasında değerlendirilerek, ortaya fonksiyonel, sağlam ve ekonomik ürün çıkmasına yardımcı olur.

Bu kaynakta, Karayolu yanında, son yıllarda ülkemizde Demiryolu yatırımlarının artırılması ve bu konuya verilen önem dolayısıyla, mühendislik öğrencilerinin açıklarının kapatılmasını hedefleyecek şekilde, Demiryolu kavram ve çeşitli hesaplama kriterleri ele alınmıştır. Bu bakımdan özellikle, projelendirme ve sahada yapılan uygulamaların kontrollerine ve yapım yöntemlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.