Eşit Olmayan Ölçek Parametresi Varsayımı Altında Ters Gaussian Dağılımın Ortalamalarının Eşitliği İçin Bir Test Ve Karşılaştırması


GÖKPINAR E. , POLAT E., GÖKPINAR F. , GÜNAY S.

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, 12 - 14 Nisan 2011