Tıp Eğitiminde İnterdisipliner ve Transdisipliner Uygulamalar


Coşkun Ö. (Editor)

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitapla; çok yönlü eğitim fırsatlarının farkındalığını sağlamak için standart müfredatta yeterince temsil edilemeyen veya derinlemesine ele alınamayan konuların gündeme getirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda tıp eğitiminde inter ve trans disipliner uygulamalara hakkındaki tıp eğitimciler ve alanında uzmanların görüşlerini içermektedir.

Bilindiği gibi tıp eğitiminin amacı iyi hekim yetiştirmektir. Ancak iyi hekim yetiştirmeyi hedefleyen eğitim süreçleri farkında olduğumuz ve olmadığımız farklı disiplinler ile birlikte gerçekleşiyor. Bu açıdan bakıldığında tıp eğitimi ve hekimlik mesleki pratiğinde karşımıza çıkan bu ilişkiler vazgeçilmezdir. Aynı zamanda artan belirsizlik ve değişimin olduğu bir dünyada birbirine bağlılık ve karmaşık sorunların çözümüne bilimin katkısına ihtiyacın arttığı görülmektedir.

Kitabımızda bu amaçlar doğrultusunda farklı bilim alanlarının tıp eğitimi ile ilişiklerini ortaya koymak için: Tıp Eğitiminde Felsefenin Yeri, Eğitimde Sosyolojik Perspektif, Tıp Eğitiminde Liderlik ve Duygusal Zekâ, Tıp Eğitiminde Yönetim ve Organizasyon Eğitimi, Tıp Doktorları İçin Tasarım Odaklı Düşünme Becerisi, Tıp Eğitiminde İnterdisipliner ve Transdisipliner Araştırmalar, Tıp Eğitiminde Merkeziyetsizlik Teknolojilerinin İmkânı: Blokzinciri ve Holochain ve Disiplinlerarası Tıp Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: 2017-2022 Trend Analizi, uygulamalardaki ilişkilerini ortaya koymak için de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitiminde Ekip Çalışması, Aile Hekimliği Eğitiminde İnterdisipliner ve Transdisipliner Yaklaşımlar, Acil Eğitiminde İnterdisipliner ve Transdisipliner Uygulamalar, Çocuk Sağlığı Eğitiminde İnterdisipliner ve Transdisipliner Uygulamalar, Cerrahi Eğitimde İnterdisipliner ve Transdisipliner Uygulamalar, İç Hastalıkları Eğitiminde İnterdisipliner ve Transdisipliner Uygulamalar, Kardiyoloji Eğitiminde İnterdisipliner ve Transdisipliner Yaklaşımlar ve İnterdisipliner ve Transdisipliner Bakış Açısı ile Tıp Eğitiminde Yaşlı Sağlığı Eğitimi başlıklarına yer verilmiştir