Antenatal Gebe Eğitiminin Gebelerin Doğum ve Emzirme Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Etkisi


YILMAZ E., Soysal Ç., Şahin Aker S., Çelik Çalışkan N., ÖZKAN S.

2. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017