Çocuk hastada bir dentigeröz kistin dekompresyon ile tedavisi


KÜÇÜKKURT S., özle m., ÇETİNER S.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 22. Uluslararası Kongresi, 19 - 22 Mayıs 2015