Çocuk hastada bir dentigeröz kistin dekompresyon ile tedavisi


KÜÇÜKKURT S., özle m., ÇETİNER S.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 22. Uluslararası Kongresi, 19 - 22 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Gazi University Affiliated: Yes