Evaluation of DNA Damage in Common Carp (Cyprinus Carpio L.) by Comet Assay to Determine any Possible Pollution in Lake Mogan (Ankara)


ÇOK İ. , ULUTAŞ O. K. , okuşluk ö., DURMAZ E. , DEMİR A. N.

9th International Comet Assay Workshop, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye