Kranyo-fasiyal Yapının Dik Yön Tanısında Kullanılan Parametrelerin Değerlendirilmesi


AKKAYA S. , MAMUSHA A., AKDEMİR S. T.

Türk Ortodonti Derneği 16. Uluslar arası Kongresi, 13 - 17 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text