Tasarıma Bilgi Girişinde Göz İzleme Teknolojisinin Kullanımı: Durum Çalışması


İLHAN A. E. , TOĞAY A.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text