İmmünsüprese hastalarda gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu Real Time PCR ile polyomavirus DNA pozitifliğinin araştırılması


ÇOLAK M., ALTAY A., ERTEN Y., ÖZKURT Z. N. , PINAR A., BOZDAYI G., ...More

3. Ulusal klinik mikrobiyoloji kongresi, Turkey, 18 - 22 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey