İmmünsüprese hastalarda gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu Real Time PCR ile polyomavirus DNA pozitifliğinin araştırılması


ÇOLAK M., ALTAY A., ERTEN Y. , ÖZKURT Z. N. , PINAR A., BOZDAYI G. , ...Daha Fazla

3. Ulusal klinik mikrobiyoloji kongresi, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye