Bedensel Engelli Sporcuların Beden Algılarının Sosyal Kaygı Düzeyine Etkisi Açısından Bir Model Çalışması


KARAMAN M. , TUFAN D., ÇOLAKOĞLU T. , ÇOLAKOĞLU F. F. , YAMAN M.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri