THE REFLECTIONS OF THE MOTIFS AND SYMBOLS IN TURKISH MYTHOLOGY TO THE WORKS OF SEFKAT ISLEGEN


Creative Commons License

Yayan G. H. , Özcan C.

Kesit Akademi Dergisi, vol.6, no.22, pp.212-225, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 22
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/kesit.41644
  • Title of Journal : Kesit Akademi Dergisi
  • Page Numbers: pp.212-225

Abstract

Mythology and myths are the memory of societies. Mythology has an important place in transfusing the social lives, cultures, faiths of the society to the new generations. The legends, different types of characters and gods in mythology provide us the way of society perceptions and point of views to the World. Nowadays, the information transmitted either in oral or written form continues to exist in subconscious of human.Many of artists have used these mythological concepts in their works. Şefkat İşlegen is one of successful artistswho, used mythological elements in her paintings and included them in her works. The figures and colours she used in her works, their meaning in Turkish mythology, the places where they settled in Turkish society, and we will try to examine based on the reflections of our artist's works.


Keywords: Turkish Mythology, mythological concepts, pictures of Şefkat İşlegen

Mitoloji ve mitler toplumların bellekleridir. Mitolojiler, toplumların sosyal yaşantı, kültür ve inançlarının yeni nesillere aktarımında oldukça önemli bir role sahiptir. Mitolojide yer alan efsaneler, farklı tiplemelerdeki karakterler ve tanrılar, toplumun dünyaya bakış açısını ve algılama şeklini bizlere sunmaktadır. Sözlü veya yazılı olarak aktarılan bu bilgiler, toplumsal bellekte yer almak yoluyla, günümüzde de bilinçaltında yaşatılmaktadır. Sosyal hayatımızda hala etkisini steren ve bilinçaltımızda yer alan bu mitolojik inançları davranışsal ve içgüdüsel olarak sanatçılar eserlerine yansıtmaktadırlar. Pek çok sanatçı eserlerinde bu mitolojik kavramları kendi yorumlarını katarak sentezlemişlerdir. Şefkat İşlegen de resimlerinde mitolojik unsurları kullanmış başarılı sanatçılardan biridir. Bu makalede sanatçının eserlerinde kullandığı figür ve renklerin Türk Mitolojisindeki anlamları ve Türk toplumundaki yerleri ile eserlerine yansımaları değerlendirilecektir.


Anahtar Sözcükler: Türk Mitolojisi, Mitolojik Kavramlar, Şefkat İşlegen resimleri