Tavlama İşleminin Al 2024-T3 Sac Malzemesinin Şekillendirilebilirliğine ve Malzeme Özelliklerine Etkilerinin Deneysel Araştırılması.


Karaağaç İ., Kabakçı M. O., Demirel M. Y.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.1, pp.169-180, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the effects of annealing process that is performed in different annealing parameters on bending formability of Al20204-T3 sheet material were investigated. The effects of annealing process on microstructure were also investigated. Annealing processes were carried out at RT, 200, 300, and 400 ° C annealing temperatures and for 6, 30 and 60 min annealing times. Forming processes were performed with 15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 75 ° V bending dies. It was observed that all specimens bent in V bending die with 15° angle were successfully formed in all annealing parameters. Moreover, it has been observed that in only 400 ° C - 30 min and 400 ° C - 60 min annealed test specimens were formed successfully in V bending dies with 60 ° and 75 ° die angles. As a result of the annealing process, precipitation formations were observed in the microstructure of the material.

Bu çalışmada, farklı tavlama parametrelerinde gerçekleştirilen tavlama işleminin Al20204-T3 sac malzemesinin bükme ile şekillendirilebilirlik ve mikroyapısında meydana getirdiği değişimler araştırılmıştır. Al2024-T3 sac malzemesine uygulanan tavlama işlemleri; Oda sıcaklığı – 100 °C – 200 °C – 300 °C – 400 °C tavlama sıcaklıklarında ve 6 dk – 30 dk – 60 dk tavlama sürelerinde gerçekleştirilmiştir. Şekillendirme işlemleri, 15° - 30° - 45° - 60° - 75°’lik farklı açılara sahip V bükme kalıplarında yapılmıştır. 15° açılı V bükme kalıbında bükülen tüm numunelerin tüm parametrelerde başarılı bir şekilde şekillendirilebildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, 60° ve 75° açılı V bükme kalıplarında ise sadece 400 °C – 30 dk ve 400 °C – 60 dk tavlama parametrelerinde ısıl işlem uygulanmış deney numunelerinin başarılı olarak şekillendirilebildiği tespit edilmiştir. Tavlama işlemi sonucunda malzemenin mikroyapısında çökelti oluşumları gözlemlenmiştir.